Login

Školní jídelna

Informace ke stravování

Ke stravování se mohou strávníci přihlásit u vedoucí školní jídelny již poslední týden v srpnu buď osobně nebo telefonicky ( 384 395 039).
Volba oběda č. 2 bude možná od října.
Přidělené přístupové údaje a čipy zůstávají v platnosti.

 

Informace k organizaci stravování

 1. Strávníci si přihlašují a odhlašují obědy prostřednictvím internetu do 13.00 hodin předcházejícího dne. V odůvodněných případech je toto možné provést ještě telefonicky do 7.00 hodin téhož dne. Aplikace je přístupná i z mobilního telefonu. Kromě pátků si  mohou strávníci vybírat od měsíceříjna ze dvou hlavních jídel. Abychom zamezili případům, že si děti zapomenou přihlásit čipem oběd na druhý den, mají všichni přihlášení automaticky objednaný  oběd č. 1 . V internetové aplikaci je možné oběd odhlásit ( popřípadě přihlásit) a hlavně si v případě zájmu změnit oběd č. 1 na oběd č. 2.  Pokud nemáte doma přístup na internet, mohou žáci provádět potřebné změny na internetu ve škole k tomu vyhrazených hodinách.

 2. U výdejního okénka na terminálu všichni strávníci potvrdí objednaný oběd čipem.  Noví strávníci  si čip zakoupí u vedoucí ŠJ.  Cena čipu je 117 Kč a čip je majetkem strávníka. Při jeho ztrátě si musí strávník zakoupit nový.

 3. Přihlašovat do systému se budou strávníci podle následujícího návodu: ( týká se nových strávníků)

a) Od vedoucí ŠJ obdrží každý strávník následující údaje:

   • číslo zařízení    ( v našem případě 2909)
   • přihlašovací jméno
   • heslo
   • webové stránky pro přihlašování ( www.strava.cz)

b) Po prvním přihlášení lze zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může v případě Vašeho zájmu zasílat tyto zprávy – potvrzení objednávky, nedostatečná výše konta, neodebraná strava a měsíční přehled. Heslo i email lze později kdykoliv změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele. Mimo to si můžete kdykoliv na internetu na svém účtu prohlédnout aktuální informace o odběru stravy a provedených platbách.

Jídelní lístek bude  k nahlédnutí na informační tabuli, na webových stránkách školy www.zsnovavcelnice.cz  a na stránkách  www.strava.cz , kde bude možné provádět aktuálně změny.

 4. Postup při objednávání  či odhlašování stravy

   • zvolit www.strava.cz nebo www.zsnovavcelnice.cz a odkaz na www.strava.cz
   • v dialogu pro přihlášení vyplnit a potvrdit položku Zařízení (naše jídelna má kód 2909)
   • vyplnit a potvrdit položky Uživatel a Heslo ( ztracené heslo možno zjistit u vedoucí ŠJ)

- pro objednávání či odhlašování stravy potvrďte položku Objednávky a proveďte požadované změny ( přihlášky, odhlášky, volba oběda č.2). Změny je nutné uložit  potvrzením  položky Odeslat

   •  ze systému se odhlásíte potvrzením položky Odhlášení.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.

 5. Platby za stravné jsou prováděny formou inkasa. Souhlas k inkasu je nutné dát ve vaší bance pro ZŠ Nová Včelnice č.ú. 35 – 603 984 379/0800 ( limit dejte minimálně 500 Kč). Platba Vám bude stržena začátkem každého měsíce. Pokud strávník nedá souhlas k inkasu, obdrží pro aktuální měsíc údaje pro platbu, kterou pak provede jiným způsobem. Platit v hotovosti bude možné pouze ve výjimečných případech po telefonické nebo osobní dohodě s vedoucí ŠJ.

 6. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se obraťte na vedoucí školní jídelny paní Janu Zemanovou, tel. 384 395 039, či na vedení školy

KONTAKTY

Vedoucí školní jídelny:
Jana Zemanová

Telefon školní jídelna:
384 395 039

E-mail: zs.zemanova@seznam.cz

Přihlášení a odhlášení obědů: je možné přes www.strava.cz nejpozději do 13.00 hod. předchozího dne. V krajním případě telefonicky ten den ráno do 7.00 hodin.

Výdej obědů:
od 11.00 do 11.30 hod. pro veřejnost
od 11.30 do 13.30 hod. pro žáky školy

TOPlist
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist