logotyp
Login

Projekty EU

Kombinovaná učebna na výuku jazyků

Kombinovaná učebna na výuku jazykůVe školním roce 2020/21 realizovala naše škola v rámci projektů EU kombinovanou učebnu pro výuku cizích jazyků a informatiky.
PROJEKT DOKONČEN

Projekt OP VVV

Projekt OP VVV

 
Od 1. 2. 2017 realizuje naše škola projekt Škola pro všechny. Projekt je zpracován na základě výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region a je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání. V rámci projektu budou vytvořené doučovací skupiny  pro český jazyk, anglický jazyk a matematiku a dále pro vybrané žáky 1. stupně bude probíhat souvislá příprava na vyučování. Pedagogové školy se budou vzdělávat v oblasti inkluze a dále v oblastech zaměřených na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a cizí jazyky. Projekt bude trvat dva roky a na jeho realizaci obdržíme 512 443 Kč.

PROJEKT DOKONČEN

Projekt OP VVV

Projekt OP VVV
           Výzva č. 02_18_63 - Šablony II
          
         
 Zahájení projektu: 1.10. 2019
           Ukončení projektu: 31.10.2021
           Rozpočet projektu:1 069 235


Šablony II podporují tyto aktivity:

   • Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci
   • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
   • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
   • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
   • Projektová výuka
   • Zájmové kluby
Na naší škole budeme realizovat tyto aktivity:

   • Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkuzi -2.II/7.
   • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP čtenářská gramotnost - 2.II/6a.
   • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP cizí jazyk - 2.II/6c.
   • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP matematická gramotnost - 2.II/6b.
   • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - osobnostně sociální rozvoj -2.II/6d.
   • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - kariérové vzdělávání -2.II/6f.
   • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - polytechnické vzdělávání -2.II/6g.
   • Klub pro žáky - čtenářský klub 2.II/17a.
   • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 2.II/18.
   • Projektový den ve škole - 2.II/19.
   • Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her 2.V/11b.
   • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK -  osobnostně sociální rozvoj -2.V/4d.
   • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP kulturní podvědomí 2.V/4j.
PROBÍHAJÍCÍ PROJEKT

56. výzva vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu:
Zkvalitnění výuky angličtiny a čtení 
Jazykové kurzy
Operační program:
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zahájení projektu:
1.7.2015
Ukončení projektu:
31.12.2015
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.
PROJEKT DOKONČEN

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám


Název projektu:

Zlepšení kvality výuky na základní škole
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.4.00/21.0126
Operační program:
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Přidělená částka: 1 392 019 Kč
Období realizace:
od 1.9.2010 – maximálně 30 měsíců
Zvolené klíčové aktivity – šablony:
1. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské gramotnosti, výuky cizích jazyků a výuky prostřednictvím digitálních technologií
2. Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků, výuky přírodovědných předmětů a výuky ostatních předmětů prostřednictvím ICT.
3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
4. Prevence rizikového chování

Finanční prostředky budou využity na zlepšení vybavení školy počítačovou, audiovizuální a prezentační technikou, učebními pomůckami, dále na mzdové prostředky související s realizací projektu, na úhradu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a akcí v rámci prevence rizikového chování žáků.
PROJEKT DOKONČEN

V rámci šablony III/2, V/2 a II/2 škola vytvořila výukové DUMy a pracovní listy z předmětu:
Materiály ke stažení si můžete vyžádat na dsimova@seznam.cz

Naše škola

 • image 143
 • image 142
 • image 141
 • image 140
 • image 139
 • image 138
 • image 137
 • image 136
 • image 135
TOPlistProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist