Login

Informace pro rodiče, provoz školy

Zájmové útvary

Pokud se děti přihlásí do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a do školní družiny, je pro ně docházka povinná.

Provoz školy

Úřední hodiny vedení školy:

ředitelka školy:
pondělí 7.45 - 13.00 hod.
zástupkyně školy:
pondělí 7.00 - 12.00 hod, úterý 9.30 - 11.00 hod.
jinak po tel. domluvě

Úřední hodiny účetní školy:
7.35 -10.30 hod.

Vyučovací hodiny:

1. hod. 7.50 - 8.35        4. hod. 10.40 -11.25 
2. hod. 8.45 - 9.30        5. hod. 11.35 -12.20 
3. hod. 9.40 -10.25       6. hod. 12.30 -13.15 

Odpolední vyučování: pro 2. stupeň začíná ve 12.50 hod. 
1. odpolední hodina 12.50 – 13.35 hod.
2. odpolední hodina 13.40 – 14.25 hod.

Na 2. stupni jsou dle potřeby minimálně jedenkrát v měsíci organizovány třídnické hodiny.

Provoz školní družiny:
pondělí - čtvrtek   6.30 - 16.30 hod.
pátek 6.30 - 16.00 hod.

Provoz knihovny:

Volba povolání

Metodickou pomoc při volbě povolání a při řešení výchovných problémů poskytuje výchovná poradkyně Mgr. Jitka Sedláková. Podrobnější informace v odkazu Výchovné poradenství.

Nepřítomnost žáka

Rodiče jsou povinni oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů písemně, telefonicky (384 395 092) nebo e-mailem (zs.nv@c-mail.cz).

Je možné využít i odkazu Omluvení žáka na těchto webových stránkách. Nepřítomnost žáka omlouvá rodič bezprostředně po návratu do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. V odůvodněných případech může škola vyžadovat i lékařské potvrzení.

Pokud rodiče přes upozornění neomluví nepřítomnost žáka do čtrnácti dnů od jeho návratu do školy, budeme zameškané hodiny považovat za neomluvené.

V případě předem známé nepřítomnosti uvolňuje žáka na základě písemné žádosti rodičů na jednu vyučovací hodinu vyučující nebo třídní učitel, na jeden den až týden třídní učitel a na delší dobu ředitelka školy.

Žádáme rodiče, aby třídního učitele neprodleně informovali o změně zdravotní způsobilosti žáka, o jeho zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a které vyžadují mimořádné ohledy a opatření během výuky. 

Pokud je dítě uvolňováno během výuky z důvodu nemoci či nevolnosti, rodiče si jej osobně převezmou ve škole.

Změna údajů u žáka

Upozorňujeme na povinnost ohlašovat změny zdravotní pojišťovny a osobních údajů dětí pro školní matriku.

Osobní věci žáka

Podle školního řádu nesmí děti nosit do školy věci, které nesouvisejí s výukou a rovněž větší peněžní hotovost. Žádáme rodiče, aby děti nepoužívaly na přezutí obuv, která způsobuje na lině tmavé čáry. Doporučujeme věci žáků označit jménem, značkou.

Konzultace s rodiči

Ke svým jednáním s učiteli využívejte čas před a po vyučování, nejlépe po telefonické domluvě. V době výuky se vám učitelé nemohou věnovat.

Otevření a uzavření školy

Ráno se školní budova pro místní žáky otevírá v 7.30 hodin. Během dne je škola z bezpečnostních důvodů uzavřena a při vstupu do školy je nutné použít zvonek. Škola se uzavírá v 16.30 hodin.

Naše škola

  • image 143
  • image 142
  • image 141
  • image 140
  • image 139
  • image 138
  • image 137
  • image 136
  • image 135
TOPlist
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist