logotyp
Login

Informace pro rodiče, provoz školy 2023/24 - připravujeme

Zájmové útvary

Pokud se děti přihlásí do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a do školní družiny, je pro ně docházka povinná.

Provoz školy 2023/24

Úřední hodiny vedení školy:

ředitelka školy: pondělí - pátek po tel. domluvě
zástupkyně školy:
 pondělí - pátek po tel. domluvě

Úřední hodiny účetní školy:
7.15 -10.15 hod.

Vyučovací hodiny
I. stupeň

1. hod. 7.50 - 8.35        5. hod. 11.35 -12.20
2. hod. 8.45 - 9.30        6. hod. 12.30 -13.15 
3. hod. 9.40 -10.25       7. hod. 13.20 -14.05 
4. hod. 10.40 -11.25     
      
II. stupeň
1. hod. 7.50 - 8.35        5. hod. 11.35 -12.20
2. hod. 8.45 - 9.30        6. hod. 12.50 -13.35 
3. hod. 9.40 -10.25       7. hod. 13.40 -14.25 
4. hod. 10.40 -11.25     
polední přestávka pro žáky II. stupně: 12.20 – 12.50 hod.

V 3. – 9. ročníku jsou dle minimálně jedenkrát v měsíci organizovány v odpoledních hodinách třídnické hodiny. Třídnická hodina bude uvedena v rozvrhu třídy.


Provoz školní družiny:
pondělí - pátek   6.15 - 16.30 hod.

 

Volba povolání

Metodickou pomoc při volbě povolání a při řešení výchovných problémů poskytuje výchovná poradkyně Mgr. Jitka Sedláková. Podrobnější informace v odkazu Výchovné poradenství.

Nepřítomnost žáka

Rodiče jsou povinni oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů písemně, telefonicky (384 395 092) nebo e-mailem (zs.nv@c-mail.cz).

Je možné využít i odkazu Omluvení žáka na těchto webových stránkách. Nepřítomnost žáka omlouvá rodič bezprostředně po návratu do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. V odůvodněných případech může škola vyžadovat i lékařské potvrzení.

Pokud rodiče přes upozornění neomluví nepřítomnost žáka do čtrnácti dnů od jeho návratu do školy, budeme zameškané hodiny považovat za neomluvené.

V případě předem známé nepřítomnosti uvolňuje žáka na základě písemné žádosti rodičů na jednu vyučovací hodinu vyučující nebo třídní učitel, na jeden den až týden třídní učitel a na delší dobu ředitelka školy.

Žádáme rodiče, aby třídního učitele neprodleně informovali o změně zdravotní způsobilosti žáka, o jeho zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a které vyžadují mimořádné ohledy a opatření během výuky. 

Pokud je dítě uvolňováno během výuky z důvodu nemoci či nevolnosti, rodiče si jej osobně převezmou ve škole.

Změna údajů u žáka

Upozorňujeme na povinnost ohlašovat změny zdravotní pojišťovny a osobních údajů dětí pro školní matriku.

Osobní věci žáka

Podle školního řádu nesmí děti nosit do školy věci, které nesouvisejí s výukou a rovněž větší peněžní hotovost. Žádáme rodiče, aby děti nepoužívaly na přezutí obuv, která způsobuje na lině tmavé čáry. Doporučujeme věci žáků označit jménem, značkou.

Konzultace s rodiči

Ke svým jednáním s učiteli využívejte čas před a po vyučování, nejlépe po telefonické domluvě. V době výuky se vám učitelé nemohou věnovat.

Otevření a uzavření školy

Ráno se školní budova pro místní žáky otevírá v 7.30 hodin. Během dne je škola z bezpečnostních důvodů uzavřena a při vstupu do školy je nutné použít zvonek. Škola se uzavírá v 16.30 hodin.

Naše škola

  • image 143
  • image 142
  • image 141
  • image 140
  • image 139
  • image 138
  • image 137
  • image 136
  • image 135
TOPlistProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy