logotyp
Login

Archiv aktualit 2022/2023

Vážení rodiče,naše škola se zapojí do projektu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME Důležité informace:1. podporu může získat zákonný zástupce dítěte od věku 3 – 19 let2. limit podpory - celková částka 4000 Kč (nemusí vyčerpat pouze škola, ale i jiné organizace, které zajišťují mimoškolní aktivity)3. na co můžete částku ve škole využít – školní ...

Projektový den Obchodní akademie TGM J. Hradec

V úterý 26. září na naší školu dorazili studenti Obchodní akademie TGM z Jindřichova Hradce. Cílem návštěvy bylo seznámení s robotickými stavebnicemi VEX IQ, které naše škola využívá pro výuku informatiky. Žáci 9.A ze stavebnic připravili pojízdná ...

Prevence - bezpečné chování

V posledních dnech naši školu navštívila pprap. Věra Mžiková z oddělení prevence Polcie ČR, která seznámila žáky prvních a třetích tříd, jak se mají jako chodci a cyklisti bezpečně chovat na silnicích. V 9.třídách se věnovala právním změnám, které ...

Týden knihoven - žáci 8. a 9. ročníku se vydali do knihovny

Týden knihoven - žáci 8. a 9. ročníku se vydali do knihovny V měsíci říjnu proběhla celostátní akce Týden knihoven, jehož byla součástí i naše Městská knihovna v Nové Včelnici. V rámci spolupráce se ZŠ knihovnu navštívily téměř všechny třídy se svými ...

Projekt v jazykové učebně - žáci třídy 9. A a MŠ Nová Včelnice

Projekt v jazykové učebně - žáci třídy 9. A a MŠ Nová Včelnice Ve čtvrtek 21. 10. 2022 jsme v rámci společného projektu přivítali s žáky 9. A předškoláky z MŠ Nová Včelnice. Přestože probíhal projekt v naší jazykové laboratoři, zvládly děti všechny úkoly bravurně a s minimální pomocí. Hlavním tématem byli ...

Školní zájezd žáků naší základní školy

22.12. 2022
V úterý 29.11. vyjeli žáci 7.,8. a 9. ročníku do srdce Rakouska, do města nádherné architektury, hudby a láskyplného kouzla - do Vídně. V brzkých ranních hodinách jsme se vydali na cestu. Naší první zastávkou bylo bývalé letní sídlo Habsburků, ...

Poděkování

Poděkování

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

děkujeme Vám za Vaši návštěvu na našem vánočním jarmarku. Přejeme Vám všem hodně štěstí a pohody v novém roce 2023.

                                                                                                                                  vedení školy

 

Níže naleznete odkaz pro vstup do naší fotogalerie.


https://gd.dastax.cz/54367115981/

Okénko do školy

Leden a únor jsou měsíce, kdy probíhají školní kola v naukových olympiádách.

Olympiáda z českého jazykaVe středu 7. prosince se sešlo 20 zájemců o český jazyk na Olympiádě z českého jazyka, jejíž školní kolo se pořádalo pro žáky 8. a 9. tříd. Olympiáda má dvě části – gramatickou a slohovou. Úkoly jsou převážně zaměřeny na stylistickou úpravu textu, hledání vhodných formulací, vysvětlování významů slovních spojení.  Soutěžící musí tedy nad zadáním úkolů hodně přemýšlet. Uplatňují ...

Leden a únor ve škole

Leden a únor ve škole

Škola nespí, v lednu a únoru se bude konat hodně zajímavých věcí.  Děti se mohou opravdu těšit!

 • 21. ledna se vydali žáci 7. a 8. ročníku na lyžařský výcvik do Krkonoš.
 • Žáci 1. a 2. ročníku odjíždí 25. ledna do Jindřichova Hradce na divadelní představení Krejčík Honza.
 • Jazykovou učebnu navštíví v rámci projektu EU žáci z Jarošova nad Nežárkou a Popelína. Společně s našimi čtvrťáky budou pracovat s robotickými stavebnicemi WeDo.
 • Agentura Pernštejni navštíví naší školu 13. 2. 2023. Pro žáky 1. – 4. ročníku je připravena „Rytířská pohádka“ a pro 5. - 9. ročník výukový pořad „Leonardo“.
                                                                                                    vedení školy

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

Ve středu 18. ledna se konala na naší škole Biologická olympiáda pro žáky druhého stupně základní školy. Téma letošního ročníku znělo „Bezlesí“. Na účastníky tak čekaly otázky nejen z všeobecného přírodopisného přehledu, ale především konkrétní dotazy na louky, pole, mokřady nebo skály a živočichy či rostliny z těchto míst. Nedílnou součást představovalo i určování rostlin a živočichů v podobě modelů nebo obrázků.

Olympiády se zúčastnilo celkem 18 žáků z kategorie C pro žáky 8. a 9. ročníku a kategorie D pro žáky 6. a 7. třídy. Mezi nejúspěšnější řešitele kategorie C se zařadil Vojtěch Kořínek (9.B), na druhém místě se umístila Natálie Michalová (8.A) a třetí v pořadí byl Vojtěch Brus (8.A). V kategorii D obsadil první místo Filip Křivka (6.A), následovala Barbora Bednářová (7. A) a Šárka Ouhelová (6.A).

Z každé kategorie postupují dva nejúspěšnější řešitelé do okresního kola, které se bude konat 30. března 2023.

Všem zúčastněným žákům moc děkujeme za zájem a nejúspěšnějším řešitelům gratulujeme!

                         Ing. Drahomíra Šímová a Mgr. Tomáš Englický

Zpátky v čase

Zpátky v čase

Dne 30.1. se žáci 3. a 5. ročníků účastnili preventivního programu Dobronauti, který se zaměřoval na upevňování dobrých vztahů mezi dětmi a samostatné zvládání případných vrstevnických konfliktů . Ve 3. ročníku děti získaly superschopnost cestovat časem a za pomoci agenta Blacka 008 řešily konflikt mezi fiktivními dětmi (Slavěna Takyhustá a Vendelín Bezpeněz). Pomocí hry s kartami řešily ve skupinkách různé situace, se kterými se mohou setkat v reálném životě a budou si s nimi umět poradit.

Reakce žáků – „Byla tu agentka , řešili jsme 4 kola kvízu, obstáli jsme a stali jsme se také agenty. Byla to legrace. “

                                                                                         Mgr. Věra Sokolová

Schválený rozpočet nákladů a výnosů pro rok 2023

Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři ředitelky ZŠ.

                                                                                                 vedení školy


Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

Městská knihovna v Nové Včelnici se zapojila do 13. ročníku výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“.  Žáci  1.A  společně s dětmi z kroužku Kreativ v této soutěži reprezentují naši  školu. Jejich velmi vydařené práce budou pro veřejnost vystaveny
od 1. 3. do 30. 4. 2023 v městské knihovně.

Vybrané práce budou 5. 5. 2023 odeslány do Jihočeské vědecké knihovny.

Dětem přejeme mnoho štěstí a děkujeme za reprezentaci školy.

odkaz na fotogalerii: ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ VČELNICE (zsnovavcelnice.cz)

 

                                                   Mgr. Eva Dvořáková a Andrea Šteflová

Rozpočet nákladů a výnosů pro rok 2023

Rozpočet nákladů a výnosů pro rok 2023

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Jako každý rok i letos se uskutečnila Olympiáda v anglickém jazyce pro dvě kategorie. První kategorie byla pro žáky 6. a 7. ročníků. Této části se zúčastnilo 11 žáků. První místo obsadil Lukáš Kršek ze 7.A, na druhém místě byl Jonáš Fohl ze 6.B a třetí místo vybojovali Roman Paukov 6.B a Tomáš Kopecký ze 6.A.

Druhá kategorie byla určena žákům 8. a 9. ročníků. Do soutěžního klání se přihlásilo 21 žáků. Za hodinu prošli poslechovým a písemným testem. Všichni ukázali, že angličtina jim není cizí, že je baví a dokážou se v ní orientovat. První místo uhájili Libor Němec (9.A) a Vojtěch Kořínek (9.B), na druhém místě se umístily Adéla Koštiálová, Barbora Fuxová (9.B) a Nikola Pešková (8.B) a místo třetí patřilo Dominiku Kaňovskému a Matěji Daňkovi z 9.A.

Vítězové postupují do okresního kola v Jindřichově Hradci, kde jim přejeme pevné nervy, hodně odvahy a štěstí.

                                               Mgr. Jitka Sedláková

Úspěchy školy v roce 2022/2023

Hudební skupina Réva

Hudební skupina Réva

Jazz, klasická hudba, filmové melodie, lidové písničky a dokonce i rock, to všechno dokáže zahrát Cimbálová muzika RÉVA s typickými lidovými nástroji, která zavítá do naší školy 23. března.

        Všichni se velmi těšíme !

Plavání třetích a čtvrtých tříd

Plavání třetích a čtvrtých tříd

Součástí výuky žáků prvního stupně je plavání pod vedením zkušených trenérů plavecké školy. Žáci jezdí na plavání jednou týdně do bazénu v Jindřichově Hradci. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.
Získali jsme nadační příspěvek z grantového programu O2 Chytrá škola

Získali jsme nadační příspěvek z grantového programu O2 Chytrá školaProjekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu. 

V rámci projektu proběhne:

Přednáška pro rodiče: 27. 3. 2023

Školení pro pedagogy: 27. 3. 2023

Úniková hra Dezinfombies:
6. AB, 7.tř. - 17. 3.;  8.AB, 9.AB  30. 3. 2023

Tvorba videa (výukový blok v Č. Budějovicích - Jihočeská televize) - vybraní žáci II. stupně

Výsledky soutěží okresních kol

Výsledky soutěží okresních kol

1.března se v Jindřichově Hradci konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, kde se v kategorii II.A umístil na 7. místě Vojtěch Kořínek z třídy 9. B. V zeměpisné olympiádě kategorie se mezi nejúspěšnější řešitele kategorie C se zařadil Vojtěch Kořínek (9.B),  který celkově  obsadil  druhé místo.  V kategorii A vybojovala krásné sedmé místo Šárka Ouhelová  ze třídy 6.A.

Malování na hrnečky

Malování na hrnečky

V pátek 10.3. proběhla na 1.stupni výtvarná dílna Malování na hrnečky. Pod vedením pana Ivana Chuma z Písku, který se malbou na různé materiály zabývá již velmi dlouho, si děti vytvořily svůj originální hrneček, který si po vypálení ve školní kuchyňce odnesou domů. Na hrnečky byly použity syté barvy české a francouzské firmy a samotné hrnky jsou z kvalitního českého porcelánu. Děti práce velmi bavila, výtvory jsou zdařilé a mohou posloužit i jako milý osobní dárek.

Jak to dětem šlo, se můžete podívat v naší fotogalerii.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ VČELNICE (zsnovavcelnice.cz)

Úniková hra Dezinfombies

Úniková hra DezinfombiesV pátek 17. března si žáci druhého stupně naší školy zahráli pod vedením lektora únikovou hru. Ve městě se začal šířit nebezpečný virus, který mění lidi na nemyslící bytosti připomínající zombies – tzv. dezinfombies. Tyto bytosti bezmezně věří všemu, co se jim řekne včetně všech možných dezinformací. Úkolem žáků bylo dostat se k vakcíně profesora Vševěda, která vrátí vše do pořádku. Cestu k vakcíně nalezli ve skupinkách pomocí nejsprávnějšího vyřešení čtyř úkolů. Žáci se seznámili s problematikou fake news, dezinformací, kritického myšlení a bezpečnosti hesel, a to formou hravého workshopu. Vyzkoušeli vyhledávat a ověřovat informace, odhalovat manipulace na fotkách, rozpoznat hoax od ověřené zprávy, trénovali pozorné čtení textu. Součástí hry byla závěrečná reflexe, ve které se propojila zkušenost ze hry se skutečným děním ve světě.

Projekt v jazykové učebně s žáky 1. tříd a MŠ Nová Včelnice

Projekt v jazykové učebně s žáky 1. tříd a MŠ Nová VčelniceVe čtvrtek 30.03. 2023 jsme v rámci společného projektu přivítali s žáky 1. A a 1.B předškoláky z MŠ Nová Včelnice. Přestože probíhal projekt v naší jazykové laboratoři, zvládly děti všechny úkoly bravurně a s minimální pomocí.
Věříme, že se malým budoucím prvňáčkům u nás líbilo a škola se pro ně stala místem, do něhož v září s radostí opět zavítají.

Více fotografií najdete v naší fotogalerii.


Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních třídDne 13. dubna se konal zápis do prvních tříd.
Fotografie naleznete v galerii níže.

                                              vedení školy

https://gd.dastax.cz/0c07c128522/

Turnaj ve florbale

V pondělí  17. dubna se žáci osmých a devátých ročníků účastnili turnaje ve  florbale.  Dvanáctičlenný tým výběru žáků z kroužku sportovních her vedeným Mgr. M. Zikmundem, se vypravil do Městské ...

Vynikající úspěch Vojty Kořínka z 9.B

Ve středu 29.3.2023 se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo zeměpisné olympiády, ve kterém Vojta ukázal, že je zeměpis jeho silnou stránkou. V kategorii C, ve skupině mnoha kolegů – nadšených ...

Výsledky zápisu do 1. tříd

Výsledky zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 ZDE

Velká gratulace žákům 5. ročníku

Velká gratulace žákům 5. ročníku    Ve středu 10. května 2023 proběhlo v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci okresní kolo ve VYBÍJENÉ ZŠ (kat.II). Sedm družstev se střetlo každé s každým a o umístění na 2. a 3. či 4. a 5. místě rozhodovaly vzájemné zápasy.
Našim žákům gratulujeme ke skvělému výkonu a držíme palce v krajském kole, které proběhne v  měsíci květnu v J. Hradci.
Konečné pořadí:1. ZŠ Nová Včelnice ...

Čtyřboj – krajské kolo

Čtyřboj – krajské kolo

Po postupu z okresu se ve středu 31. 5. 2023 vypravili naši starší žáci na krajské kolo do Písku. Kluci vstávali už v 5 hod. ráno, pak celý den bojovali jako lvi a vyplatilo se! Přivezli jsme skvělé třetí místo (z pěti týmů). Školu reprezentovali:

Bereš Jan, Holický Jakub, Kupka Filip, Pohlodko Petr.

Kluci závodili v disciplínách: sprint 60 m, skok do dálky, skok do výšky, běh 1 km

Zvláštní pochvala patří Petru Pohlodkovi, který přinesl našemu týmu nejvíce bodu a byl vyhlášen nejlepším sportovcem v kategorii starších žáků.

Vítěz krajského kola ve výtvarné soutěži

Vítěz krajského kola ve výtvarné soutěži

Městská knihovna v Nové Včelnici se zapojila do 13.  ročníku výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás.“  
Velká gratulace patří Oliveru Kyselákovi  ze 3. A, který vyhrál  v krajském kole 1. místo ve III. kategorii pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ.

Workshop – Cukrářství LAVENDY (žákyně 8. ročníku)

Workshop – Cukrářství LAVENDY (žákyně 8. ročníku)

Při pracovních činnostech se s děvčaty z vyšších ročníků snažíme občas i něco uvařit či upéct, to všechno se ale nedá srovnat se zážitkem s profíky ve svém oboru, kteří navíc dělají svou práci srdcem. Děvčata měla to štěstí, že absolvovala krásný tříhodinový seminář v malebném rodinném cukrářství v klidné části centra Jindřichova Hradce, kde si vyzkoušela přípravu a pečení dvou druhů zákusků. Domů si děvčata odnesla nejen dva recepty a krabičky plné cukroví, ale i drahocennou zkušenost a pohlazení po duši i břiše.

Doprovod: Ing. Eva Skřivanová Houzimová

Výsledky letošního přijímacího řízení

Výsledky letošního přijímacího řízení

Většina středních škol přijímá žáky pouze na základě jednotných přijímacích zkoušek, které připravuje Cermat. Kvůli silnému populačnímu ročníku byly letos v některých regionech a oborech problémy s kapacitou míst, což se týkalo především středních škol v Praze, Brně a ve Středočeském kraji. Na oblíbené obory v některých městech měli žáci problém se dostat, i když zkoušky zvládli a v jiných letech by jim tento výsledek k přijetí stačil. Takto jsme letos mohli sledovat zprávy začátkem května, kdy začaly školy vyhlašovat výsledky přijímacího řízení.

Jaká byla situace na naší škole? Většina žáků se dostala na obory, které si napsala na přihlášky ke studiu. Je pravdou, že někdy muselo být použito odvolání, ale většinou vše dopadlo ve prospěch odvolávajícího. Mezi našimi absolventy je sedmnáct žáků, kteří míří na střední školy s maturitou a deset žáků na učňovské obory, jako opravář zemědělských strojů, opravář motorových vozidel, mechanik digitálních sítí, instalatér, pekař, zedník, lesní mechanizátor. Z maturitních oborů si žáci vybrali velice pestré zaměření od ekonomických oborů, elektrotechniky, mechanizace, informačních technologií, hotelnictví, bezpečnostně právní činnosti, zdravotnictví po gymnázia.

Doufáme, že si vybrali obory, které je budou bavit a uplatní zde vědomosti, jež získali na naší škole. Přejeme všem mnoho štěstí a úspěchů v dalším studiu.

                                                                                Mgr. Jitka Sedláková

Projekt: Pohyb – základ života

Projekt: Pohyb – základ života

Čtvrtek 15. 6. 2023 byl na základní škole v Nové Včelnici ve znamení projektu, na kterém pracovali společně žáci základní školy (konkrétně třídy 8.A) a studenti  Obchodní akademie T. G. Masaryka Jindřichův Hradec. Projekt se konal v odborné učebně cizích jazyků, informatiky a přírodních věd. Cílem bylo získání dovedností práce s počítačovou a biologickou laboratorní technikou a zejména efektivní propojení obou těchto oblastí. Naši žáci, troufnu si říci, v práci s mikroskopy a binokulárními lupami zběhlí, se podělili o své dovednosti se studenty ze střední školy. Středoškoláci naopak přispěli většími zkušenostmi s prací na PC, vyhledáváním relevantních informací na internetu i tvorbou prezentací. Dohromady se žákům a studentům podařilo vytvořit materiály, které mohou sloužit k výuce a studiu na obou školách. Součástí našeho setkání byla pochopitelně i výměna názorů a diskuze mezi žáky a studenty o rozdílu mezi základní a střední školou, což může být našim osmákům, které brzy další stupeň vzdělání čeká, velmi ku prospěchu. Rád bych všem aktérům poděkoval za dobrou práci, nasazení a přátelskou atmosféru při setkání.

                                                               Mgr. Tomáš Englický

Exkurze do NP Podyjí

Exkurze do NP Podyjí

V pondělí 5.6.2023 se vydala početná skupina z řad žáků druhého stupně do našeho nejbližšího národního parku. Ve  Znojmě na palubu autobusu přistoupila paní průvodkyně paní Kuchařová a výprava byla kompletní. Z výchozího bodu – nedalekých Popic už nás čekala turistika nádhernou přírodou a zajímavý výklad. Trasa vedla kopcovitým terénem přes vyhlídku Sealsfieldův kámen, kde jsme se kochali krásnými výhledy na meandry řeky Dyje. Trouznické údolí nás dovedlo do Konic a odtud jsme pokračovali prozkoumat rašeliniště na Kraví hoře. Po krátké občerstvovací pauze jsme vyrazili dál. Prudký sestup k řece Dyji zanedlouho vystřídalo stoupání Karolininými sady a po krátkém historickém okénku, které uzavřelo společnou část celé exkurze, už mohli všichni vyrazit na vytoužený rozchod v centru Znojma. Přestože se nad exkurzí od soboty stahovala černá mračna a předpověď byla do poslední chvíle nejistá, zastihl nás déšť až při zpáteční cestě. I díky tomu bychom mohli celou akci shrnout následujícími slovy... skvělá parta, pořádná porce kilometrů v nohách, dobré počasí, unavení, ale spokojení – značka ideál!

Děkujeme všem zúčastněným, paní průvodkyni Leně Kuchařové a těšíme se na další podobný výjezd.

                                                            Za organizační tým Natálie Hotařová

Naše škola

 • image 143
 • image 142
 • image 141
 • image 140
 • image 139
 • image 138
 • image 137
 • image 136
 • image 135
TOPlistProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy