logotyp
Login

Archiv aktualit 2021/2022

Návštěva Horního Rakouska - Linz

Návštěva Horního Rakouska - Linz Už Jan Amos Komenský tvrdil, že nejefektivnější je učení prostřednictvím zážitku. Žáci 7. a 8. ročníků naší školy se proto 21.10.2021 vydali navštívit město Linz, v němž měli příležitost vyzkoušet a vylepšit svůj um německého jazyka a nasát atmosféru tohoto skvostu Horního Rakouska. Ihned po ...

Nová jazyková učebna v plném provozu

Nová jazyková učebna v plném provozu Předškoláci si vyzkoušeli odbornou učebnu na II. stupni základní školy

Poznáváme hmyz s Ferdou Mravencem
Čtvrtek 30. 9. byl na Základní škole Nová Včelnice ve znamení společného projektu základní a mateřské školy s cílem seznámit předškoláky s novými technologiemi ve výuce a hravou ...

Splněný sen - nová jazyková laboratoř

Splněný sen - nová jazyková laboratoř Bez znalosti cizích jazyků se dnešní děti neobejdou. Aby jejich výuka byla co nejnázornější a nejefektivnější, je optimální mít dobře vybavenou multimediální učebnu či přímo jazykovou laboratoř.Na naší škole, díky velkému úsilí vedení školy, je vybudována taková nová jazyková učebna s dvaceti místy, která je vybavena nejnovější technologií Robotel, kde mají žáci možnost zlepšovat své jazykové a ...

Kouzelný svět pohádek Boženy Němcové

Kouzelný svět pohádek Boženy Němcové Odjeli jsme v 7:45 od tělocvičny. V autobuse jsme se koukali z oken a poslouchali písničky. Do Prahy jsme dojeli asi v deset hodin. Od autobusu jsme šli kousek pěšky na náměstí Republiky, kde jsme navštívili výstavu věnovanou Boženě Němcové. Dozvěděli jsme se více o životě a díle této spisovatelky. Nejvíce se mi tam líbily houpačky. Hned vedle ...

Děti ze ZŠ Popelín si vyzkoušely výuku anglického jazyka v naší nové jazykové učebně

Děti ze ZŠ Popelín si vyzkoušely výuku anglického jazyka v naší nové jazykové učebně Učíme se anglicky s pomocí počítačů – téma hmyz

   Ve čtvrtek 21. října 2021 byly na Základní škole Nová Včelnice přivítány děti ze ZŠ Popelín v rámci společného projektu.           
   Úvodem byla dětem představena učebna a práce s počítačem. První část projektu (první hodina) ...

Život školní družiny

Život školní družiny Co se děje ve škole, když vyučování skončí? Pootevřeme vám dveře školní družiny a necháme sem trošku nahlédnout.Když vládl ještě podzim a školáci v září psali první úkoly, zavedly nás kroky do Kostela v Nové Včelnici. Vyšplhali jsme na věž až k samotnému zvonu a našli tajuplnou schránku za oltářem. Když jsme si pak ve farské zahradě opekli na ohni vuřty, nemohlo být zahájení školního roku lepší.Další výlet na sebe nenechal dlouho čekat. Tentokráte vyrazila družinová parta lokálkou do Staré radnice v J. Hradci, kde na modelovém kolejišti uháněly malé vlaky. Jindy zase přijeli na návštěvu ...

Polytechnický projekt na 1.stupni ZŠ

Polytechnický projekt na 1.stupni ZŠ V letošním školním roce se škola opět zapojila do EU Šablon III. V rámci tohoto projektu proběhl ve dvou dnech 19. a 23. 11. na 1. stupni ZŠ polytechnický den pod vedením odborníka ze společnosti Zábavného učení paní Venduly Havlíčkové. Přijela z Brna a  přivezla s sebou spoustu didaktických her, které rozvíjejí motoriku dětí, kreativitu, koncentraci a hlavně podporují ...

Potkali se u Betléma - divadlo Chůdadlo

Potkali se u Betléma - divadlo Chůdadlo

V předvánočním čase k nám do školy zavítali dva andělé. Na vysokých chůdách a s písničkou jsme díky nim vyposlechli, co se tehdá událo ve městě Betlémě a jak nelehký úkol byl andělům svěřený. Vždyť měli vybrat krásnou, zdravou a čistou matku pro Ježíška! Nakonec ji mezi mnoha ostatními Mariemi nalezli a předali jí důležité poselství. Nad našimi hlavami tak mohla zazářit kometa a ukázat všem lidem, kam se mají vydat. Rozhodně na další vystoupení divadla Chůdadlo!

Fotografie najdete ve fotogalerii.

Recitační soutěž

Recitační soutěž

Dne 9.2. proběhlo na 1. stupni ZŠ školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se jí 24 dětí. Výběr básní i jejich podání ocenila pětičlenná porota. Děti zvládly vystoupení moc pěkně a rozhodování o umístění nebylo vůbec jednoduché. Nejlepšími recitátory byli nakonec vyhodnoceni tito žáci - 1.A Marina Jana Klocová, Viktorie Kovalčíková, Annabel Didková, 2.A Vítek Němec, David Horejš, Andrea Křivková, 3. A Julie Kubaláková, Eliáš Šlápota, Patrik Sedlák, 5. třídy Šárka Ouhelová, Filip Křivka, Roman Paukov, Nicol Němcová a David Švácha. Všechny děti si odnesly sladkou odměnu a příjemný zážitek z pohodové atmosféry, která tam panovala. Čtyři vybraní recitátoři postupují do okresního kola v Jindřichově Hradci. Recitátorům i porotě patří poděkování. Ostatní fotografie ve fotogalerii.

                                                                               za porotu Mgr. Věra Sokolová

Dílny k digitálnímu vzdělávání

Sešli jsme se 16. února v 7:40 na zastávce u kostela, odkud nám jel autobus. V autobuse bylo hodně lidí, ale i tak jsme se vešli. Jela totiž celá třída včetně paní učitelky a paní ředitelky. Když ...

Tvoříme ze dřeva

Tvoříme ze dřeva

5. dubna 2022 proběhl ve škole v rámci Šablon III Projektový den pro žáky 8. ročníku. Do výuky pracovních činností  byl pozván odborník z praxe pan Helis, který se zabývá dílenskou činností pro žáky I. a II. stupně a zároveň také vytváří pomůcky do školních dílen. Žáci se pod jeho vedením pustili do výroby bedýnky ze smrkového dřeva a zopakovali si vše, co se týká dřeva a nástrojů na jeho opracování.
                                                                                                               Šímová D.

Noc s Andersenem - spaní v knihovně + fotečky

Noc s Andersenem - spaní v knihovně + fotečky Byl pátek 1. dubna navečer a parta dětí se právě vydala do školy. Ne, není to apríl. Na rameni měly místo aktovky tašku s věcmi na přespání a něco dobrého na zub. Začíná Noc s Andersenem a my PŘENOCUJEME VE ŠKOLE! Úvodem si vypůjčím začátek ...

Exkurze žáků 7. ročníku

Exkurze žáků 7. ročníku Vrbenské rybníky Dne 29.dubna jsme vyrazili na přírodopisnou exkurzi do Českých Budějovic, kde jsme prvně navštívili Jihočeské muzeum.  Nejvíce nás zaujala především výstava pravěkých vykopávek, historických loutek, nerostů či zvířat – kde jsme ...

Návštěva Prahy a Národního divadla

Návštěva Prahy a Národního divadla Na čtvrtek 21. dubna jsme všichni deváťáci měli naplánovanou návštěvu Národního divadla. Dopoledne v Praze se mi nejvíce líbilo na Chodově, konkrétně v McDonaldu. Chodili jsme také po obchodech s oblečením – to se nejvíce líbilo holkám. Každý si ...

Den otevřených dveří na vojenské základně

Den otevřených dveří na vojenské základně    Dne 26.5 jsme navštívili 44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci. Když jsme přišli do kasáren, tak se nás ujal desátník Jan Holeček. Nejprve nám ukazoval pancéřová vozidla a auto vojenské policie. Mohli jsme si do auta sednout a vše si vyzkoušet. Pak jsme šli na zbraně. Byla tam ...

Preventivní programy

Dne 19.5. proběhly souběžně v 8.ročnících preventivní programy na ENERGETICKÉ NÁPOJE, při kterých se žáci dozvěděli objektivní informace o zdravotních rizicích spojené s konzumací těchto nápojů.

Dne 25.5. proběhl v 6.třídě v rámci prevence program na LEGÁLNÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY, kdy žáci byli seznámeni s oblastí společností tolerovaných drog (alkohol a kouření) a s riziky jejich užívání. Zároveň se žáci snaží pochopit důvody proč lidé tyto drogy užívají v nadměrném množství a jak to ovlivňuje jejich život.

Oba programy realizovala organizace DO SVĚTA ze Strakonic.
                                                                                Mgr. Markesová Jana

Děti ze ZŠ Jarošov nad Nežárkou opět navštívily naši školu

Děti ze ZŠ Jarošov nad Nežárkou opět navštívily naši školu Děti se učily anglicky s pomocí počítačů, pracovaly s 3D perem a zahrály si vybíjenou

V úterý 31. května 2022 byly na Základní škole Nová Včelnice přivítány děti a paní učitelky ze ZŠ Jarošov nad Nežárkou v rámci společného projektu.V jazykové učebně děti sledovaly na monitorech ...

Setkání budoucích prvňáčků s vycházejícími žáky

Setkání budoucích prvňáčků s vycházejícími žáky Předškoláci z Mateřské školy v Nové Včelnici nás navštívili 18. května, aby si vyzkoušeli práci v jazykové laboratoři vybavené programem Robotel a práci na dotykových tabletech a interaktivní tabuli. Dopolední program byl rozdělen do dvou bloků, kdy děti z mateřské školy pracovaly ve dvou skupinách. Potřebovali jsme je rozdělit, neboť počet míst v laboratoři je 20 a počet nastávajících prvňáčků je 25. Druhá skupina pracovala za pomoci žáků 9. A třídy na doprovodném výtvarném programu.Oba bloky ...

Workshopy k volbě povolání

Workshopy k volbě povolání Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou jsme pro naše žáky připravili workshopy, kde mohli nahlédnout pod pokličku různých povolání. Ze začátku byly naše možnosti omezené, neboť stále útočily různé odnože koronaviru, ale pak přišla naše chvíle, kdy jsme mohli realizovat některé z našich plánů. Pro jednotlivé ročníky druhého stupně jsme dojednali workshopy z oblasti agropodnikání a ...

Projekt v německém jazyce se žáky OAJH

Projekt v německém jazyce se žáky OAJH Ve středu 8.6.2022 jsme v rámci společného projektu přivítali žáky prvního ročníku Obchodní akademie v Jindřichově Hradci. Ačkoliv dorazili žáci z Jindřichova Hradce na kolech, síla a odhodlání do výuky němčiny jim nechyběly. V naší jazykové laboratoři se po nasazení sluchátek ponořili do tajů digitálních technologií a vyzkoušeli si práci na platformě SmartClass. Čekala zde na ně německá ...

Naše škola

 • image 143
 • image 142
 • image 141
 • image 140
 • image 139
 • image 138
 • image 137
 • image 136
 • image 135
TOPlistProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy