Jméno:
Heslo:

Školní program

Vážení rodiče,

            na naší škole využíváme školní online pokladnu, která je součástí Školního programu. Jedná se o program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků – plateb rodičů, které zákonný zástupce žáka svěří škole ve formě zálohy na průběžné čerpání plateb souvisejících se vzděláváním ( kino, školní představení, pracovní sešity, školní potřeby,  jízdné  a podobně). Rodič provede úhradu zálohy na podúčet školy a následně pak přes přihlašovací údaje  může kdykoliv sledovat přes internet průběžné čerpání zálohy a stav svého konta. Získáte tak online vyúčtování všech plateb. Odpadne  vybírání peněz v hotovosti, které s sebou nese řadu problémů a rizik. Nevyčerpané prostředky se budou převádět do dalšího roku. Na začátku školního roku bude vždy stanovena výše záloh na daný rok , kterou rodič uhradí do poloviny září. V případě vyšších mimořádných výdajů ( lyžařský výcvik, plavání, zájmové kroužky, dražší školní výlety, dražší  akce školní družiny a podobně) budou rodiče žáků, kterých se budou tyto akce týkat, vyzváni k mimořádné úhradě této částky na podúčet školy. Žádáme rodiče, aby úhrady záloh provedli bezhotovostním způsobem.  Správou uvedeného programu je pověřena paní Jana Zemanová, která Vám odpoví i na případné dotazy.

            Škola tímto splní všechny podmínky, které jí ukládají zákony a zároveň dojde k odstranění rizik při hotovostních platbách. Podrobnější informace  a návod k registraci do Školního programu jsou na webových stránkách školy ( při registraci postupujte podle pokynů). Platby za obědy a školní družinu jsou i nadále prováděny formou inkasa. Věříme, že toto opatření povede ke zjednodušení a zprůhlednění Vašich  plateb škole.

Potřebovali bychom, aby registrace byly provedeny u nových žáků školy hned na začátku školního roku. Děkujeme.

                                                                                                                                                                       ředitelství školy

ŠKOLNÍ PROGRAM - VSTUP

Údaje potřebné k zavedení online pokladny a k registraci:

Webové stránky školy:   www.zsnovavcelnice.cz   (odkaz AKTUALITY nebo ŠKOLNÍ PROGRAM)

číslo podúčtu školy:   19 – 603984379/0800

variabilní symbol:       číslo mobilního telefonu rodiče  ( nutné uvést při registraci a dále uvádět při platbě)

ID školy:     70970441     ( je potřebné pro registraci)

přístupové heslo:               dle vlastní volby

 

 Záloha na školní rok 2016/2017

            Výše zálohy pro jednotlivé ročníky vychází z průměrných výdajů v minulých letech a z odhadu na nový školní rok. Pro školní rok 2016/2017 je pro všechny ročníky stanovena na 1000 Kč. Úhradu prosím proveďte do poloviny září 2016. Pokud máte na škole více dětí, zálohy nasčítáte a provedete jednou platbou. Do sdělení pro příjemce platby uveďte jména dětí.

TOPlist
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015/2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist