Jméno:
Heslo:

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

• Rodiče jsou povinni oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů písemně, telefonicky (384 395 092) nebo e-mailem (zs.nv@c-mail.cz). Je možné využít i odkazu Omluvení žáka na těchto webových stránkách. Nepřítomnost žáka omlouvá rodič bezprostředně po návratu do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. V odůvodněných případech může škola vyžadovat i lékařské potvrzení. Pokud rodiče přes upozornění neomluví nepřítomnost žáka do čtrnácti dnů od jeho návratu do školy, budeme zameškané hodiny považovat za neomluvené.
• V případě předem známé nepřítomnosti uvolňuje žáka na základě písemné žádosti rodičů na 1 vyučovací hodinu vyučující nebo třídní učitel, na 1 den až týden třídní učitel a na delší dobu ředitel školy.
• Žádáme rodiče, aby třídního učitele neprodleně informovali o změně zdravotní způsobilosti žáka, o jeho zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a které vyžadují mimořádné ohledy a opatření během výuky.  
• Pokud je dítě uvolňováno během výuky z důvodu nemoci či nevolnosti, rodiče si jej osobně převezmou ve škole.
• Upozorňujeme na povinnost ohlašovat změny zdravotní pojišťovny a osobních údajů dětí pro školní matriku.
• Podle školního řádu nesmí děti nosit do školy věci, které nesouvisejí s výukou a rovněž větší peněžní hotovost.
• Žádáme rodiče, aby děti nepoužívaly na přezutí obuv, která způsobuje na lině tmavé čáry.
• Pokud se děti přihlásí do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a do školní družiny, je pro ně docházka povinná.
• Ráno se školní budova pro místní žáky otevírá v 7.30 hodin. Během dne je škola z bezpečnostních důvodů uzavřena a při vstupu do školy je nutné použít zvonek.
• Ke svým jednáním s učiteli využívejte čas před a po vyučování, nejlépe po telefonické domluvě. V době výuky se vám učitelé nemohou věnovat.

Provoz školy:
Vyučovací hodiny:
1.hod. 7.50-8.35       4.hod. 10.40-11.25
2.hod. 8.40-9.25       5.hod. 11.35-12.20
3.hod. 9.35-10.20     6.hod. 12.30-13.15

Odpolední vyučování: pro 2. stupeň začíná ve 12.50 hod., 1. stupeň odpolední vyučování nemá
1. odpolední hodina 12.50 – 13. 35
2. odpolední hodina 13.40 – 14.25
Na 2. stupni je každé pondělí od 7.30 hod. do 7.45 hod. třídnická čtvrthodina.

• Metodickou pomoc při volbě povolání a při řešení výchovných problémů poskytuje výchovná poradkyně Mgr. Martina Parmová. Podrobnější informace v odkazu Výchovné poradenství
TOPlist
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015/2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist