logotyp

Aktuality ZŠ Nová Včelnice

Konzultační schůzky a beseda pro širokou veřejnost

Konzultační schůzky a beseda pro širokou veřejnost

Dne  27.3. se budou konat informativní schůzky rodičů od 16:15 do 17:30 hodin.

Po ukončení informativních schůzek bychom rádi pozvali rodiče a širokou veřejnost na přednášku na téma kyberšikana, sexting, kybergrooming, sociální sítě a netolismus, kterou zajišťuje grantový programu O2 Chytrá škola. O2 Chytrá škola je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu. Můžete se dozvědět, co právě teď dělají na internetu vaše děti. Podvody, kyberšikana, sexting a predátoři jsou jen zlomkem toho, co online svět nabízí. Pomůžeme vám držet krok s vašimi ratolestmi a poradíme, jak je co nejlíp chránit.  Přednáška se bude konat ve školní jídelně od 18:00 do 19:45, vstup do jídelny možný i z venku.

Všichni jste srdečně zváni !

                                                                               vedení školy

Zápis do prvních tříd pro šk.rok 2023/2024

Zápis do prvních tříd pro šk.rok 2023/2024

Informace k zápisu

   Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


Plnění povinnosti školní docházky

1. Věk dítěte - 6 let
   K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Věk dítěte 5 let k 31. 8. 2023
   Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

   • dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023:

zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ  (Školského poradenského zařízení - PPP nebo SPC)

   • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024:

zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ (Školského poradenského zařízení + odborného /dětského) lékaře dítěte)

pro Zápis plnění školní docházky 

   • žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
   • zápisní list dítěte
   • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
   • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
   • kopii Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku

2. Odklad povinné školní docházky
   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

pro Odklad plnění školní docházky 

  • žádost o odklad plnění povinné školní docházky
  • zápisní list dítěte
  • rodný list dítěte k nahlédnutí/u cizinců pas dítěte
  • vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa (je potřeba doložit v den zápisu)
  • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

3. Cizinci a povinná školní docházka
   Dle § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se povinná školní docházka vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 4. Rozhodování ředitele školy
   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).     

Kritéria pro přijetí 

Školní zralost
                           

Informace ohledně zápisu:
Mgr. Šímová D. (simovadrahomira@zsnovavcelnice.cz)

Před samotným zápisem se registrujte zde. Registrace je povolena od 1. 4. do 11. 4.  2023!

 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsnovavcelnice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41154

Získali jsme nadační příspěvek z grantového programu O2 Chytrá škola

Získali jsme nadační příspěvek z grantového programu O2 Chytrá školaProjekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu. 

V rámci projektu proběhne:

Přednáška pro rodiče: 27. 3. 2023

Školení pro pedagogy: 27. 3. 2023

Úniková hra Dezinfombies:
6. AB, 7.tř. - 17. 3.;  8.AB, 9.AB  30. 3. 2023

Tvorba videa (výukový blok v Č. Budějovicích - Jihočeská televize) - vybraní žáci II. stupně

Malování na hrnečky

Malování na hrnečky

V pátek 10.3. proběhla na 1.stupni výtvarná dílna Malování na hrnečky. Pod vedením pana Ivana Chuma z Písku, který se malbou na různé materiály zabývá již velmi dlouho, si děti vytvořily svůj originální hrneček, který si po vypálení ve školní kuchyňce odnesou domů. Na hrnečky byly použity syté barvy české a francouzské firmy a samotné hrnky jsou z kvalitního českého porcelánu. Děti práce velmi bavila, výtvory jsou zdařilé a mohou posloužit i jako milý osobní dárek.

Jak to dětem šlo, se můžete podívat v naší fotogalerii.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ VČELNICE (zsnovavcelnice.cz)

Okénko do školy

Leden a únor jsou měsíce, kdy probíhají školní kola v naukových olympiádách.

Olympiáda z českého jazykaVe středu 7. prosince se sešlo 20 zájemců o český jazyk na Olympiádě z českého jazyka, jejíž školní kolo se pořádalo pro žáky 8. a 9. tříd. Olympiáda má dvě části – gramatickou a slohovou. Úkoly jsou převážně zaměřeny na stylistickou úpravu textu, hledání vhodných formulací, vysvětlování významů slovních spojení.  Soutěžící musí tedy nad zadáním úkolů hodně přemýšlet. Uplatňují ...

Leden a únor ve škole

Leden a únor ve škole

Škola nespí, v lednu a únoru se bude konat hodně zajímavých věcí.  Děti se mohou opravdu těšit!

 • 21. ledna se vydali žáci 7. a 8. ročníku na lyžařský výcvik do Krkonoš.
 • Žáci 1. a 2. ročníku odjíždí 25. ledna do Jindřichova Hradce na divadelní představení Krejčík Honza.
 • Jazykovou učebnu navštíví v rámci projektu EU žáci z Jarošova nad Nežárkou a Popelína. Společně s našimi čtvrťáky budou pracovat s robotickými stavebnicemi WeDo.
 • Agentura Pernštejni navštíví naší školu 13. 2. 2023. Pro žáky 1. – 4. ročníku je připravena „Rytířská pohádka“ a pro 5. - 9. ročník výukový pořad „Leonardo“.
                                                                                                    vedení školy

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

Ve středu 18. ledna se konala na naší škole Biologická olympiáda pro žáky druhého stupně základní školy. Téma letošního ročníku znělo „Bezlesí“. Na účastníky tak čekaly otázky nejen z všeobecného přírodopisného přehledu, ale především konkrétní dotazy na louky, pole, mokřady nebo skály a živočichy či rostliny z těchto míst. Nedílnou součást představovalo i určování rostlin a živočichů v podobě modelů nebo obrázků.

Olympiády se zúčastnilo celkem 18 žáků z kategorie C pro žáky 8. a 9. ročníku a kategorie D pro žáky 6. a 7. třídy. Mezi nejúspěšnější řešitele kategorie C se zařadil Vojtěch Kořínek (9.B), na druhém místě se umístila Natálie Michalová (8.A) a třetí v pořadí byl Vojtěch Brus (8.A). V kategorii D obsadil první místo Filip Křivka (6.A), následovala Barbora Bednářová (7. A) a Šárka Ouhelová (6.A).

Z každé kategorie postupují dva nejúspěšnější řešitelé do okresního kola, které se bude konat 30. března 2023.

Všem zúčastněným žákům moc děkujeme za zájem a nejúspěšnějším řešitelům gratulujeme!

                         Ing. Drahomíra Šímová a Mgr. Tomáš Englický

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

Městská knihovna v Nové Včelnici se zapojila do 13. ročníku výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“.  Žáci  1.A  společně s dětmi z kroužku Kreativ v této soutěži reprezentují naši  školu. Jejich velmi vydařené práce budou pro veřejnost vystaveny
od 1. 3. do 30. 4. 2023 v městské knihovně.

Vybrané práce budou 5. 5. 2023 odeslány do Jihočeské vědecké knihovny.

Dětem přejeme mnoho štěstí a děkujeme za reprezentaci školy.

odkaz na fotogalerii: ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ VČELNICE (zsnovavcelnice.cz)

 

                                                   Mgr. Eva Dvořáková a Andrea Šteflová

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Jako každý rok i letos se uskutečnila Olympiáda v anglickém jazyce pro dvě kategorie. První kategorie byla pro žáky 6. a 7. ročníků. Této části se zúčastnilo 11 žáků. První místo obsadil Lukáš Kršek ze 7.A, na druhém místě byl Jonáš Fohl ze 6.B a třetí místo vybojovali Roman Paukov 6.B a Tomáš Kopecký ze 6.A.

Druhá kategorie byla určena žákům 8. a 9. ročníků. Do soutěžního klání se přihlásilo 21 žáků. Za hodinu prošli poslechovým a písemným testem. Všichni ukázali, že angličtina jim není cizí, že je baví a dokážou se v ní orientovat. První místo uhájili Libor Němec (9.A) a Vojtěch Kořínek (9.B), na druhém místě se umístily Adéla Koštiálová, Barbora Fuxová (9.B) a Nikola Pešková (8.B) a místo třetí patřilo Dominiku Kaňovskému a Matěji Daňkovi z 9.A.

Vítězové postupují do okresního kola v Jindřichově Hradci, kde jim přejeme pevné nervy, hodně odvahy a štěstí.

                                               Mgr. Jitka Sedláková

Poděkování

Poděkování

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

děkujeme Vám za Vaši návštěvu na našem vánočním jarmarku. Přejeme Vám všem hodně štěstí a pohody v novém roce 2023.

                                                                                                                                  vedení školy

 

Níže naleznete odkaz pro vstup do naší fotogalerie.


https://gd.dastax.cz/54367115981/

Zpátky v čase

Zpátky v čase

Dne 30.1. se žáci 3. a 5. ročníků účastnili preventivního programu Dobronauti, který se zaměřoval na upevňování dobrých vztahů mezi dětmi a samostatné zvládání případných vrstevnických konfliktů . Ve 3. ročníku děti získaly superschopnost cestovat časem a za pomoci agenta Blacka 008 řešily konflikt mezi fiktivními dětmi (Slavěna Takyhustá a Vendelín Bezpeněz). Pomocí hry s kartami řešily ve skupinkách různé situace, se kterými se mohou setkat v reálném životě a budou si s nimi umět poradit.

Reakce žáků – „Byla tu agentka , řešili jsme 4 kola kvízu, obstáli jsme a stali jsme se také agenty. Byla to legrace. “

                                                                                         Mgr. Věra Sokolová

Schválený rozpočet nákladů a výnosů pro rok 2023

Do listinné podoby těchto dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři ředitelky ZŠ.

                                                                                                 vedení školy


Rozpočet nákladů a výnosů pro rok 2023

Rozpočet nákladů a výnosů pro rok 2023

Plavání třetích a čtvrtých tříd

Plavání třetích a čtvrtých tříd

Součástí výuky žáků prvního stupně je plavání pod vedením zkušených trenérů plavecké školy. Žáci jezdí na plavání jednou týdně do bazénu v Jindřichově Hradci. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.
Informace o zpracování osobních údajů pro zákonného zástupce žáka

Hudební skupina Réva

Hudební skupina Réva

Jazz, klasická hudba, filmové melodie, lidové písničky a dokonce i rock, to všechno dokáže zahrát Cimbálová muzika RÉVA s typickými lidovými nástroji, která zavítá do naší školy 23. března.

        Všichni se velmi těšíme !

Naše škola

 • image 143
 • image 142
 • image 141
 • image 140
 • image 139
 • image 138
 • image 137
 • image 136
 • image 135
TOPlistProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy