logotyp
Login

Školní program - registrace

28.08. 2015
Školní program - registrace

Vážení rodiče,
od nového školního roku zavádíme školní online pokladnu, která je součástí Školního programu. Jedná se o program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků – plateb rodičů, které zákonný zástupce žáka svěří škole ve formě zálohy na průběžné čerpání plateb souvisejících se vzděláváním (kino, školní představení, pracovní sešity, školní potřeby, jízdné a podobně). Rodič provede úhradu zálohy na podúčet školy a následně pak přes přihlašovací údaje může kdykoliv sledovat přes internet průběžné čerpání zálohy a stav svého konta. Získáte tak online vyúčtování všech plateb. Odpadne vybírání peněz v hotovosti, které s sebou nese řadu problémů a rizik. Nevyčerpané prostředky se budou převádět do dalšího roku. Na začátku školního roku bude vždy stanovena výše záloh na daný rok, kterou rodič uhradí jednou splátkou do konce září nebo dvěma splátkami – ½ do konce září a ½ do konce ledna. V případě vyšších mimořádných výdajů (lyžařský výcvik, plavání, zájmové kroužky, dražší školní výlety, dražší akce školní družiny a podobně) budou rodiče žáků, kterých se budou tyto akce týkat, vyzváni k mimořádné úhradě této částky na podúčet školy. Žádáme rodiče, aby úhrady záloh provedli bezhotovostním způsobem. Pouze ve výjimečných a odůvodněných případech bude možné zaplatit tuto zálohu po předchozí domluvě v hotovosti. Správou uvedeného programu je pověřena paní Jana Zemanová, která Vám odpoví i na případné dotazy.

   Škola tímto splní všechny podmínky, které jí ukládají zákony a zároveň dojde k odstranění rizik při hotovostních platbách. Platby za obědy a školní družinu budou i nadále prováděny formou inkasa. Věříme, že toto opatření povede ke zjednodušení a zprůhlednění Vašich plateb škole. 

Je nutné, aby registrace byly provedeny v první polovině září, následně se budou řešit zálohové platby.

Výše záloh pro jednotlivé ročníky bude stanovena na začátku září.  

ŠKOLNÍ PROGRAM - VSTUP

Údaje potřebné k zavedení online pokladny a k registraci:

číslo podúčtu školy: 19 – 603984379/0800

variabilní symbol: číslo mobilního telefonu rodiče (nutné uvést při registraci a dále uvádět při platbě)

Specifický symbol:
70970441

ID školy: 70970441  (je potřebné pro registraci)

přístupové heslo: dle vlastní volby

Záloha na školní rok 2015/2016

            Výše zálohy pro jednotlivé ročníky vychází z průměrných výdajů v minulých letech a z odhadu na nový školní rok. Je především ovlivněna náklady na školní potřeby a pracovní sešity na výuku cizích jazyků. Rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu, navýší níže uvedené zálohy o 300 Kč, aby z těchto peněz mohli být hrazeny méně finančně nákladné akce školní družiny, kterých se dítě zúčastní. Pokud máte na škole více dětí, zálohy nasčítáte a provedete jednou platbou. Do sdělení pro příjemce platby uveďte jména dětí.

 1. ročník                 600 Kč
 2. ročník                 600 Kč
 3. ročník              1 000 Kč                     pokud děti navštěvují školní družinu
 4. ročník              1 000 Kč                                            + 300 Kč
 5. ročník              1 000 Kč
 6. ročník              1 000 Kč
 7. ročník              1 000 Kč
 8. ročník              1 000 Kč
 9. ročník              1 000 Kč

Zpět na hlavní výpis

Naše škola

 • image 143
 • image 142
 • image 141
 • image 140
 • image 139
 • image 138
 • image 137
 • image 136
 • image 135
TOPlistProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist