logotyp
Login

Okénko do školy

Leden a únor jsou měsíce, kdy probíhají školní kola v naukových olympiádách.

Olympiáda z českého jazyka

Ve středu 7. prosince se sešlo 20 zájemců o český jazyk na Olympiádě z českého jazyka, jejíž školní kolo se pořádalo pro žáky 8. a 9. tříd. Olympiáda má dvě části – gramatickou a slohovou. Úkoly jsou převážně zaměřeny na stylistickou úpravu textu, hledání vhodných formulací, vysvětlování významů slovních spojení.  Soutěžící musí tedy nad zadáním úkolů hodně přemýšlet. Uplatňují  nejen své vědomosti, které získali v hodinách českého jazyka, ale i určitou míru svého jazykového citu.  Ve druhé části žáci píší sloh na zadané téma. V letošním roce měli zpracovat volným slohovým útvarem téma „Na listopadu se mi líbí/nelíbí…“. Všichni se se zadanými úkoly poprali statečně, avšak na prvních pěti místech obstáli tito žáci:

1. místo Vojtěch Kořínek 9.B,
2. místo Magdaléna Horáková 9.B,
3. místo Denisa Kupková 8.A,
4. místo Lucie Šindelářová 9.A,
5. místo Vojtěch Rak 8.B.

 Všem zúčastněným děkuji za snahu a píli, kterou předvedli.

                                                                                    Mgr. Kateřina Doležalová

Zeměpisná olympiáda
Ve středu 11. 1. 2023 se v poobědovém čase konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Jde o vědomostní soutěž, kde jsou ověřovány znalosti učiva daných ročníků a všeobecný přehled žáků v oblasti světové geografie. Olympiády se zúčastnilo 21 žáků ze všech ročníků napříč celým druhým stupněm. Největší počet řešitelů měla kategorie C, která je společná pro osmý a devátý ročník. Mezi 11 zúčastněnými byli nejúspěšnějšími geografy Vojta Kořínek (38 b.), Vojta Rak (35 b.) a Nela Čermáková (35 b.) na děleném druhém místě, za nimi pak v těsném závěsu Matěj Daněk (34 b.) na místě třetím. V kategorii B bylo první místo obsazeno Patrikem Nevšímalem a Matyášem Jůnem, kteří získali shodný počet – 24 bodů. A na krásném druhém místě se umístila Barča Bednářová (20 b.). Poslední kategorie patřila nejmladším řešitelům – šesťákům, kteří se zúčastnili poprvé a snad ne naposledy. Výsledky v kategorii byly vynikající a velmi vyrovnané. Nejvyššího počtu bodů dosáhli Šárka Ouhelová (48 b.), Filip Křivka (46 b.) a o třetí místo se podělili Roman Paukov a David Švácha (44 b.).

Všem žákům a žákyním bych chtěla poděkovat za odvahu, snahu a účast! Byli jste skvělí. Postupujícím všichni přejeme mnoho úspěchů v okresním kole, které se bude konat v druhé polovině února v Jindřichově Hradci.
                                                                                          Mgr. Hotařová Natálie

 

Zpět na hlavní výpis

Naše škola

  • image 143
  • image 142
  • image 141
  • image 140
  • image 139
  • image 138
  • image 137
  • image 136
  • image 135
TOPlistProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy