logotyp
Login

Informace k výuce a provozu školy od 12. dubna (I. stupeň)

Vážení rodiče,
12. 4. 2021 se obnovuje prezenční výuka na 1. stupni základní školy. Z důvodu nařízené rotace tříd nastoupí v týdnu od 12. 4. 2021  prezenčně do školy třídy 1. A,  4. B a 5. A. V týdnu od 19. 4. 2021 nastoupí prezenčně do školy třídy 2.A, 3. A a 4. A

Testování žáků bude probíhat v naší škole každé pondělí a čtvrtek po příchodu do školy.

V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Ve škole se bude testovat pomocí antigenních testů od firmy LEPU MEDICAL - SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a rychlá – výsledky jsou do 15 minut.  

Leták k testování pro rodiče

Leták k testování pro žáky

Informace o zpracování osobních údajů

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19
izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě,..)

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Školní družina
Bude otevřena každé ráno od 6.15 hodin pro žáky 1. a 4. ročníku. Následující týden pro žáky 2., 3. a 4. ročníku.
Odpolední družina bude otevřena do 16.30 hodin. Otevřeno bude pouze I. oddělení (1. třída). Následující týden budou otevřena dvě oddělení 2. a 3. třída.

Školní jídelna
V době prezenční výuky se žáci a pedagogové mohou stravovat ve školní jídelně. Při distančním vzdělávání odběr pouze do jídlonosičů.

 

Zpět na hlavní výpis

Naše škola

  • image 143
  • image 142
  • image 141
  • image 140
  • image 139
  • image 138
  • image 137
  • image 136
  • image 135
TOPlistProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist