Login

Historie školy v Nové Včelnici

První zmínka o škole v Nové Včelnici je z roku 1786, kdy císař Josef II. v tehdejším Nové Etynku zřídil faru s kaplanstvím a školu. Nejprve se vyučovalo pouze v jedné třídě, od roku 1823 byla zřízena druhá třída a obě byly umístěny do budovy pozdější obecné školy, kde se pak vyučovalo až do roku 1964. Ve třech třídách se začalo vyučovat v roce 1857, v roce 1880 byla zřízena čtvrtá třída a v roce 1898 byla škola rozšířena na pětitřídní. V té době již školu navštěvuje kolem 350 dětí. V roce 1908 přesáhl počet žáků 400 a škola byla z toho důvodu rozšířena na šestitřídní.

Založení měšťanské školy
Velmi důležitým se pro novoetynské školství stal školní rok 1922/23. V tomto roce se od obecné školy oddělila nově vzniklá škola měšťanská. Starší děti tak již nemusely jezdit do Kamenice nad Lipou nebo do Jindřichova Hradce. Měšťanská škola byla umístěna v adaptované budově bývalého hostince „Nechyby“. Ve školním roce 1924/25 byla v měšťanské škole otevřena třetí třída, čímž se tato škola stala úplnou s počtem žáků 148. První ředitelem měsťanské školy byl Josef Rychna, který školu řídil 16 let. Ve funkci ho dále vystřídali Štěpán Polášek, Jan Kabeš a Josef Svobodný.

Vznik jednotné školy
V roce 1953 byly zákonem o jednotné škole obě jmenované školy spojeny v jednu všeobecně vzdělávací osmiletou školu. Ta se pak od roku 1959 změnila na základní devítiletou školu. První ředitelkou této školy byla jmenována Marie Tomasová, kterou v roce 1967 vystřídal Josef Ďupal. V letech 1974 až 1998 byl ředitelem školy Josef Jelínek

Výstavba nového školního areálu
Mezníkem v novovčelnickém školství se stal rok 1962, kdy 7.srpna započaly práce na výstavbě nových školních pavilónů. Slavnostní otevření nové školy se uskutečnilo 23.8.1964. Tím byly vyřešeny dlouhodobé problémy s havarijním a nevyhovujícím stavem bývalých školních budov. Areál se pak postupně rozrůstal. Bylo vybudováno hřiště školní družiny, sportovní stadión, v roce 1976 byla otevřena nová tělocvična, v roce 1989 školní jídelna, která do té doby sídlila v nevyhovujících prostorách zámku. O rok později pak byla dokončena spojovací chodba mezi školou, školní jídelnou a tělocvičnou, která slouží zároveň jako krytá běžecká dráha a její první patro jako ubytovací zařízení.Je škoda, že se nepodařilo naplnit původní plány a že nebyl vybudován pavilón, kde by byly umístěné školní dílny, cvičná kuchyně a další potřebné prostory. K tomuto účelu je zatím využívána nevyhovující budova bývalé obecné školy.

Úspěchy školy
V poválečných letech se škola profilovala v několika oblastech. V padesátých letech obrovský úspěch slavil pěvecký soubor Jitřenka, který v té době vedl učitel školy Karel Melzoch. Soubor vyhrál mnoho soutěží, ve školním roce 1956/57 obsadil třetí místo v republice a nahrával v rozhlasu. Ve stejném roce vyhrála krajskou soutěž dětská dechovka vedená panem Cimplem. Od sedmdesátých let se začala škola výrazně prosazovat na sportovním poli. Především zásluhou Josefa Jelínka, učitele a později ředitele školy, ale i dalších učitelů tělesné výchovy, sportovních organizátorů a nadšenců se podařilo vybudovat solidní sportovní zázemí a sportovní úspěchy žáků na sebe nedaly dlouho čekat. Vrcholem byla vítězství atletických družstev školy v celostátních kolech Poháru rozhlasu v letech 1979,1982,1984 a 1986 mezi vesnickými školami.

Několik zajímavostí z historie i současnosti

  • Mateřská škola byla založena v roce 1922 .
  • V roce 1931 bylo založeno při měšťanské škole rodičovské sdružení, při obecní škole se tak stalo v roce 1938.
  • Od 1.1.1951 je při škole zřízena školní družina.
  • Ve školním roce 1945/46 byly na škole promítány první filmy
  • V roce 1949 byla zavedena pravidelná autobusová doprava žáků z okolních vesnic.
  • V roce 1949 byla v hotelu „ U Jelena“ zřízena školní stravovna.
  • Od 1.1.1951 je při škole zřízena školní družina.
  • K 1.7.2002 škola získává právní subjektivitu a stává se přísp. organizací, jejímž zřizovatelem je Město Nová Včelnice.
  • Od 1.1.2003 se součástí školy stává mateřská škola.
  • 1. ledna 2011 se od školy odděluje mateřská škola a škola zůstává samostatným objektem.

Zpět na hlavní výpis

TOPlist
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015/2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist